robertkol1405@yahoo.de

✅Polisa zdrowotna na pobyt w Niemczech

Ubezbieczenie zdrowotne w Niemczech przez internet

Polisa zdrowotna na pobyt w Niemczech wykupienie online


Bez ubezpieczenia zdrowotnego czy to w Polsce, czy tym bardziej w Niemczech ani rusz. Prawo każdego kraju unijnego oraz ogólne przepisy unijne o obowiązku ubezpieczeniowym mówią wyraźnie: każda osoba przebywająca za granicą swojego kraju jest zobowiązana posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne – w zależności od charakteru pobytu czy jego długości mogą to być w przypadku polskich obywateli udających się do Niemiec:

Karta EKUZ, która jest dokumentem poświadczającym, że podlegamy obowiązkowi ubezpieczeniowemu w Polsce pozwala na dostęp do niemieckiej służby zdrowia w takim samym zakresie jaki mają niemieccy obywatele. Uwaga ! obowiązują dopłaty do poszczególnych świadczeń medycznych, podobnie jak w przypadku obywateli DE np. za pobyt w szpitalu dopłacimy 10 €, a w przypadku konieczności transportu do Polski będzie zobowiązani do pokrycia jego kosztów z własnej kieszeni. Co istotne, karta EKUZ służy nam tylko w momencie gdy w Niemczech przebywamy w celach turystycznych czy rodzinnych nie dłużej niż do 3 miesięcy. Gdy cel naszego pobyt w Niemczech ma charakter zawodowy nałożony na nas jest obowiązek posiadania ubezpieczenia niemieckiego już od pierwszego dnia pracy na umowę czy prowadzenia firmy.

Gdzie nabyć niedrogie ale skuteczne ubezpieczenie zdrowotne z niemieckiej kasy chorych?

EuroKV to jedna z najstarszych w Niemczech polskich agencji ubezpieczeniowych, działających na rzecz Polaków tutaj pracujących i prowadzących firmy. Z doradcą euroKV ubezpieczysz się nawet na odległość, online przez Internet. Zero ryzyka, same korzyści, najniższe stawki składek ubezpieczeniowych. Co zyskujesz ubezpieczając się w euroKV:

Dlaczego warto skorzystać z oferty euroKV? Ponieważ:

Brak ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech grozi nie tylko wysokimi kosztami leczenia, które należy ponieść własnej kieszeni w przypadku choroby czy wypadku lecz utratą statusu legalności pobytu w Niemczech. Zollamt - służby celne niemieckie, urząd ds. cudzoziemców stale kontrolują polskich przedsiębiorców pod kątem posiadania aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli takiego nie posiadasz grozi Ci nie tylko utrata legalności firmy ale nawet wydalenie z terenu Niemiec i zakaz pracy w przyszłości. Nasz zespół doradców ubezpieczeniowych nie tylko wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z ubezpieczeniami dla osób pracujących czy prowadzących firmę ale i zajmie się przygotowaniem oferty oraz zawarciem umowy na niezbędne ubezpieczenie.


© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.