robertkol1405@yahoo.de

✅ Zwolnienie z podatku-jak uzyskac?

Freistellung- zwolnienie z podatku- jak uzyskac

Dokumenty do zwolnienia z podatku budowlanego w Niemczech

Freistellungsbescheinigung jest wydawane na czas określony, na przykład na okres jednego roku. Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku dotyczy tych wpłat, które są dokonywane w okresie wskazanym w zwolnieniu oraz/lub też dotyczy usług budowlanych wykonywanych w okresie wskazanym w zaświadczeniu. Sposobem na uniknięcie podatku budowlanego jest złożenie wniosku o zwolnienie. Wniosek składa się w urzędzie skarbowym w Niemczech.


Dowiedz się jak uniknąć potrącenia 15% podatku budowlanego w Niemczech.  Jeśli wykonujesz usługi budowlane  dla osób  fizycznych, usługi nie podlegają potraceniu 15 % podatku budowlanego. Jednak gdy musisz wystawić fakturę przedsiębiorcy zastosowanie ma potrącenie podatku budowlanego. Podatek budowlany - Bauabzugsteuer wynika z niemieckiej ustawy o podatku dochodowym – EstG  paragraf 48. Jej celem jest skuteczne ograniczenie nielegalnej działalności w branży budowlanej na terytorium Niemiec. Świadcząc usługi budowlane na terenie Niemiec, niezależnie od tego, czy jesteś polską czy niemiecką firmą budowlaną, podlegasz 15 % opodatkowaniu od usług budowlanych w Niemczech.

Jak go uniknąć? Czy to w ogóle jest możliwe? Otóż jak się okazuje tak !

Jak wygląda uzyskanie zwolnienia z podatku budowlanego?

Uwaga ! reistellungsbescheinigung jest wydawany na czas określony. Najpierw na 3 miesiące a następnie na okres  jednego roku. Zwolnienie to obowiązuje przy usługach, których płatność dokonywana jest w okresie wskazanym w zwolnieniu  z podatku czyli Freistellungsbescheinigung.

Warto skorzystać z tej możliwości i   postarać się o zaświadczenie Freistellungsbescheinigung. To zwiększy Twoje przychody o niebagatelne 15%. Skontaktuj się z doradcą polskiego biura Carebiuro i zleć błyskawicznie pozyskanie zwolnienia z podatku budowlanego w Niemczech.


© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.