robertkol1405@yahoo.de

✅Koszty ubezpieczenia zdrowotnego

Koszty ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech

Jak kupić tanie ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech, czy to w ogóle możliwe?

Bez ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech ani rusz. Każdy obywatel Unii a więc i Polak przebywający w Niemczech musi mieć aktualną polisę zdrowotną na czas pobytu w tym kraju. Potrzebujesz pilnie ubezpieczenia zdrowotnego na pobyt w DE? Wykup je online, przez Internet w euroKV.

Wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech powinno stanowić pierwszy krok do uznania Twojego pobytu w tym kraju za w pełni legalny. Jeżeli jedziesz do Niemiec turystycznie, wystarczy Ci polska karta EKUZ, choć i w jej przypadku polski Narodowy Fundusz Zdrowia sam zaleca by wykupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ EKUZ nie pokrywa wszystkich kosztów, związanych z leczeniem w DE.

Gdy pracujesz na umowę o pracę lub prowadzisz firmę w Niemczech sytuacja zmienia się diametralnie. W Niemczech w 2009 roku wprowadzono obowiązek ustawowy posiadania aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego i dotyczy on nie tylko Niemców, ale obywateli innych państwa tutaj mieszkających i zameldowanych. Dlatego tak istotne by nie przekraczać prawa i mieć aktualne ubezpieczenie zdrowotne już w momencie wjazdu do DE.

Jaki rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego może wybrać Polak w DE? Zgodnie z regulacjami ustawy zdrowotnej każdy ubezpieczony może wybrać sobie dowolną ustawową kasę chorych:

Ubezpieczenie zdrowotne państwowe ( ustawowe ) - daje dostęp do podstawowych usług medycznych, dostępne dla wszystkich osób, pracujących czy prowadzących w Niemczech legalną działalność. Składka ubezpieczeniowa jest obliczana od dochodu, o którym informację do kasy chorych przekazuje niemiecki urząd skarbowy. Rozliczenie z kasą chorych odbywa się bez naszego pośrednictwa.
Ubezpieczenie zdrowotne prywatne - w zależności od wysokości składki dające dostęp do nieograniczonej oferty usług medycznych w Niemczech - q przypadku prywatnego ubezpieczenia w Niemczech składki ustalane są indywidualnie na podstawie wieku, płci, stanu zdrowia i zakresu ubezpieczenia, co powoduje, że mogą się okazać niższe niż w państwowej kasie chorych Koszty leczenia są refundowane, tzn. otrzymany w gabinecie lekarskim rachunek przekazuje się firmie ubezpieczeniowej.

Pamiętaj ! polskie ubezpieczenie nie działa w Niemczech - jeżeli mieszkasz tam dłużej niż 3 miesiące, jesteś zameldowany, pracujesz lub studiujesz musisz obowiązkowo wykupić ubezpieczenie w niemieckiej kasie chorych. Raz jeszcze podkreślamy - posiadając kartę EKUZ otrzymasz pomoc medyczną tylko w przypadku gdy w Niemczech przebywasz turystycznie, odwiedzasz rodzinę lub studiujesz - nawet wtedy zalecane jest dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - karta EKUZ nie pokrywa wszystkich kosztów leczenia w Niemczech !


© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.