robertkol1405@yahoo.de

✅Jednoosobowa firma w Niemczech a ubezpieczenie?

Jednoosobowa firma w Niemczech a ubezpieczenie zdrowotne

Po co właścicielowi gewerbe w Niemczech ubezpieczenie zdrowotne

O czym trzeba pamiętać prowadząc działalność Gewerbe?

Konsekwencje braku ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech są różnorakie: od kar finansowych, przez kłopoty administracyjne czy niskie zaufanie do nas aż po deportację z terenu Niemiec do Polski z zakazem pracy. Brak ubezpieczenia może nas też wiele kosztować, jeżeli z czasem będziemy chcieli się ubezpieczyć. Wtedy bowiem trzeba nadpłacić pomniejszone zaległe składki, co dla wielu stanowi przeszkodę nie do pokonania.

Przechowywanie dokumentów: istotną rzeczą jest przechowywanie wszelkiej dokumentacji obejmującej działalność Gewerbe, przez okres od 6 do 10 lat. Pod hasłem „wszelka dokumentacja” rozumie się: opłaty, rachunki zysków i strat, dokumenty związane z rejestracją firmy, nazwy i  adresy zleceniodawców, informacje o usługach i miejscach ich wykonania.

Ubezpieczenie zdrowotne: dotyczy każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą w Niemczech.

Jakie ubezpieczenie zdrowotne może wykupić właściciel gewerbe w Niemczech?

Do wyboru ma dwie opcje:

Korzyści z posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech gdy prowadzisz firmę:

Kto może się ubezpieczyć w Niemczech -każda gewerbe z dowolnej branży, np.:

 

 

Wielu Polaków wyjeżdżających do Niemiec zwłaszcza do pracy decyduje się na podjęcie ryzykownego kroku jakim jest pozorna oszczędność na kilkudziesięciach € składki ubezpieczeniowej. Zgodnie z ustawą § 193 ust. 4 VVG osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają karze finansowej:

  1. do 6 miesięcy kara jest równa wysokości miesięcznej składki
  2. za każdy następny miesiąc kara ta wynosi 1/6 składki miesięcznej ubezpieczenia.

Brak ubezpieczenia to pozorna oszczędność ! Nie ryzykuj narażenia się na zbędne koszty !


© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.